RÓWNOWAGA ORGANIZMU I OPTYMALIZACJA SAMOPOCZUCIA – CZ. 1

Niejeden z nas marzy o pełnym balansie organizmu i optymalizacji samopoczucia. Zaprzeczycie temu? Nie.

Jednak, aby przywrócić organizmowi równowagę niejednokrotnie gramy w rosyjską ruletkę, co nam pomoże, czego potrzebujemy. Minerałów, aminokwasów, a może witamin? Można wymieniać bez końca. W takim przypadku przydałoby się coś, co pomoże nam wybrać suplementy bez zgadywania. Powiecie, że nie ma takiego urządzenia, tylko w filmach! Otóż istnieje takie urządzenie, a jest nim skan ZYTO.

CZYM JEST ZYTO?

ZYTO to nowoczesna technologia biokomunikacyjna. Specjalna „mysz” skanuje pole elektromagnetyczne, komputer „zadaje pytania” organizmowi po czym wybiera za pomocą parametrów numerycznych, czego organizmowi potrzeba by być w pełnej równowadze.

Skanuje cztery podstawowe systemy, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia to:

1. System detoksykacji
2. Układ żołądkowo-jelitowy
3. Układ hormonalny /endokrynologiczny
4. Układ odpornościowy

DLACZEGO TYLKO CZTERY SYSTEMY?

Niezależnie od tego, czy jesteś bardzo chory, starasz się zapobiegać chorobom, czy po prostu próbujesz poprawić ogólny stan zdrowia lub kondycję, tak właśnie jest ważne, aby ocenić te cztery systemy. Jak te systemy działają zarówno niezależnie, jak i współzależne ma głęboki wpływ na twoje zdrowie. Jeśli jeden lub więcej zostanie zagrożonych, negatywne skutki zostaną przeniesione na wszystkie pozostałe systemy, tworząc ciąg zdarzeń, które mogą znacznie wpłynąć na ogólny stan zdrowia. Jeśli poważnie myślisz o zapobieganiu problemom zdrowotnym lub tworzeniu środowiska, w którym ciało może się leczyć, to właśnie tak oszukanie siebie z powodu sukcesu, jeśli nie skupisz się na tych systemach.

Gdy liczba pokazuje się jako liczba ujemna, na przykład -2,98, oznacza to, że układ ciała jest w niebezpieczeństwie, ale nie może teraz działać na tym układzie, ponieważ inne układy są ważniejsze i zużywają całą energię, aby je zrównoważyć. Dlatego bardzo ważne jest, aby wzmocnić system za pomocą sugerowanego produktu, na który organizm zareagował najlepiej

Kiedy liczba pokazuje się jako liczba dodatnia, na przykład 24.61, oznacza to, że ciało jest w niebezpieczeństwie i działa teraz w tym systemie. Bardzo ważne jest stosowanie sugerowanego produktu, na który twoje ciało zareagowało najlepiej, w celu dalszego wzmocnienia systemu, aby całe ciało mogło szybciej czuć i funkcjonować lepiej.

Gdy liczba 0,00 oznacza, że układ organizmu jest w tak trudnej sytuacji i nie może działać na tym układzie, ponieważ inne układy są ważniejsze dla ogólnego funkcjonowania organizmu. Dlatego bardzo ważne jest, aby wzmocnić system za pomocą sugerowanego produktu, który twoje ciało zareagowało najlepiej.

ZYTO COMPASS


UWAGA!

ZYTO zostało zatwierdzone przez FDA do pomiaru skóry galwanicznej. Oprogramowanie ZYTO nie zostało poddane ocenie FDA pod kątem skuteczności. Technologie ZYTO nie są przeznaczone do stosowania w diagnozowaniu, leczeniu, kuracji, osłabieniu lub profilaktyce jakiejkolwiek choroby lub stanu medycznego. Diagnoza i leczenie stanów chorobowych powinny być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Profesjonalne oprogramowanie ZYTO zapewnia ogólne informacje na temat dobrego samopoczucia i nie powinno się go używać bez udziału licencjonowanego pracownika służby zdrowia. Produkty ZYTO nie były przedmiotem kontrolowanych badań klinicznych w celu ustalenia ich skuteczności, a ich stosowanie nie jest ogólnie przyjętą praktyką medyczną przez tradycyjny zakłady medyczne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące technologii ZYTO skontaktuj się z producentem ZYTO pod adresem info@zyto.com.

DISCLAIMER!

The ZYTO Hand Cradle has been cleared by the FDA for the measurement of galvanic skin response. ZYTO software has not undergone FDA review for effectiveness. ZYTO technologies are not intended to be used in the diagnosis, cure, treatment, mitigation, or prevention of any disease or medical condition. The diagnosis and treatment of medical conditions should only be undertaken by qualified medical professionals. ZYTO professional software provides general wellness information and should not be used without the involvement of a licensed healthcare professional. ZYTO products have not been the subject of controlled clinical trials to establish their effectiveness and their use is not a generally accepted medical practice by the traditional medical establishment. If you have any questions regarding ZYTO technology or our products please contact us at info@zyto.com.


Żyj zdrowo i szczęśliwie!

​Jeżeli nie masz jeszcze produktów Young Living, skontaktuj się z osobą, która poleciła ten blog.  Jeżeli nie masz takiej osoby, możesz kupić TUTAJ.

​Skontaktuj się ze mną, nie zwlekaj!
Nie masz NIC do stracenia, a WSZYSTKO do ZYSKANIA!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: